บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2013

วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อแบบออนไลน์

รูปภาพ
วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อแบบออนไลน์
*** ก่อนอื่นถึงไปซื้อ "ระเบียบการ" ที่ห้องบริหารฝ่ายวิชาการ อาคาร5 เพื่อรับ Username และ Password เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ***
1. เข้าไปที่เว็ปไซต์การรับสมัคร (www.brp.ac.th) / แล้วคลิกที่ "ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่"

2. เลือกระดับชั้นที่จะสมัคร "ม.1 ทั่วไป" หรือ "ม.4 ทั่วไป"
3. คลิกที่ "ลงทะเบียนสมัคร"
4. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
5. เลือกประเภทการสมัคร , ใส่ Username , Password ที่ได้จากหนังสือระเบียบการ และยืนยันการสมัคร
6. นำ Username , Password ใส่ในช่องเพื่อปริ้นใบสมัคร , ดูเลขที่นั่งสอบ , ผลสอบ , คะแนนสอบ // สิ้นสุดการลงทะเบียน
** หากต้องการยกเลิกการสมัคร ให้คลิกปุ่ม "ยกเลิกการสมัคร"
หากมีข้อสงสัยติดต่อ Facebook        - BPClubบุรีรัมย์พิทยาคม
       - เฟสส่วนตัวแอดมิน
Twitter :: MogItPure
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพ
การรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556 ** จำนวนการรับ 640 คน **
** ประเภททั่วไป **

       กรอกข้อมูล      6 - 18 มีนาคม 2556 (ผ่านทางเว็ปไซต์ www.brp.ac.th)
       ยื่นหลักฐาน     14 - 18 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
       สอบคัดเลือก   24 มีนาคม 2556
       ประกาศผลและรายงานตัว  28 มีนาคม 2556
       มอบตัว  7 เมษายน 2556


** ประเภทความสามารถพิเศษ **


       กรอกข้อมูล     14 - 15 มีนาคม 2556 (ผ่านทางเว็ปไซต์ www.brp.ac.th)
       สอบปฏิบัติ      16 มีนาคม 2556 
       ประกาศผลและรายงานตัว  18 มีนาคม 2556
       สอบทฤษฏี     24 มีนาคม 2556 ( เพื่อใช้คะแนนในการจัดห้องเรียน)
       มอบตัว  7 เมษายน 2556


*** หลักฐานในการสมัคร ***


       1.) ใบสมัครพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (www.brp.ac.th)
       2.) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และสำเนาของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
       3.) หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555
       4.) รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 3 ใบ
       5.) อื่นๆ…

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพ
การรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 ** จำนวนการรับ 600 คน **
** ประเภททั่วไป **


       กรอกข้อมูล      6 - 18 มีนาคม 2556 (ผ่านทางเว็ปไซต์ www.brp.ac.th)        ยื่นหลักฐาน     14 - 18 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม        สอบคัดเลือก   23 มีนาคม 2556        ประกาศผลและรายงานตัว  27 มีนาคม 2556        มอบตัว  6 เมษายน 2556

** ประเภทความสามารถพิเศษ **
       กรอกข้อมูล     14 - 15 มีนาคม 2556 (ผ่านทางเว็ปไซต์ www.brp.ac.th)
       สอบปฏิบัติ      16 มีนาคม 2556 
       ประกาศผลและรายงานตัว  18 มีนาคม 2556
       สอบทฤษฏี     23 มีนาคม 2556 ( เพื่อใช้คะแนนในการจัดห้องเรียน)
       มอบตัว  6 เมษายน 2556


*** หลักฐานในการสมัคร ***


       1.) ใบสมัครพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (www.brp.ac.th)
       2.) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง และสำเนาของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
       3.) หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
       4.) รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 3x4 ซ.ม. จำนวน 3 ใบ
       5.) อื่นๆ…