บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2012

เล่าเรื่อง "ศัพท์ที่เด็กม.6 ต้องรู้"

รูปภาพ
ในปัจจุบันนี้ระบบการศึกษาในสายสามัญนั้น ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังการเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเด็กม.6 จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการตัดสินชะตาและอนาคตเลยทีเดียว         และนอกจากที่จะเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเด็กม.6 เองก็ยังให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของสถาบันรวมไปถึง คณะที่เขาชอบอีกด้วย ซึ่งแต่ละคนจะมีความชอบหรือความอยากที่แตกต่างกันไป และถึงแม้จะเลือกในมหาวิทยาลัยที่ต่างกันหรือคณะที่ต่างกัน แต่ก็มีหลายๆสิ่งที่แต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยมีเหมือนๆกัน และเป็นสิ่งที่เด็กม.6 ควรให้ความสำคัญและควรศึกษาเป็นอย่างดีด้วย

แอดมิชชั่น (Admission) การสอบแอดมิชชั่นถือว่าเป็นการสอบชี้ชะตาของนักเรียนในระดับชั้น ม.6 ทุกคนที่ต้องเข้าสู่สนามสอบแข่งขันเข้าสู่คณะและมหาวิทยาลัยที่ฝันไว้ ถือเป็นการสอบครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิต

แอดมิชชั่น หรือ Admission ชื่อเต็มๆว่า ระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System: CUAS) ดูแค่ชื่อก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่าแอดมิสชั่นคือระบบสอบกลางที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความต้องการจะศึกษาต่อในระ…