บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2012

เล่าเรื่อง "บุรีรัมย์พิทยาคม

รูปภาพ
หากจะกล่าวถึงสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ หลายๆคนคงนึกถึงโรงเรียนแรก "บุรีรัมย์พิทยาคม" เพราะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนที่อยู่ท่ามกลางศูนย์การค้าสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อพูดถึงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หลายคนคงมีความคิดเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ต่างๆนาๆ ไม่ว่าจะให้เรื่องของวิชาการ กีฬา คุณธรรม-จริยธรรม ที่เป็นเลิศไม่แพ้ใครในเขตภาคอิสาน       จะขอเล่าถึงประวัติ และความเป็นมาของ "บุรีรัมย์พิทยาคม" ว่า สถานศึกษาที่เป็นหน้าเป็นตาของชาวบุรีรัมย์ที่มีประวัติยาวนานมาถึง 109ปี(พ.ศ.2555) มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง
      เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 จัดสอนเพียงประถมปีที่ 4 ตัวโรงเรียนอยู่ในวัดกลางบุรีรัมย์ พ.ศ. 2453 ย้ายจากวัดกลางไปเรียน ณ อาคารศาลากลางจังหวัดเก่า ปัจจุบันเป็นสำนักงานอัยการบุรีรัมย์ และได้ยุบชั้นประถมปีที่ 4 แล้วเปิดชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3 แทน พ.ศ. 2446 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น พ.ศ. 2469 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น แต่ยุบเพราะนักเรียนน้อย พ.ศ. 2474 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นใหม่ และสอนอยู่ต่อไป พ.ศ.…