บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2012

เล่าเรื่อง "ศัพท์ที่เด็กม.6 ต้องรู้"

รูปภาพ
ในปัจจุบันนี้ระบบการศึกษาในสายสามัญนั้น ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังการเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเด็กม.6 จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการตัดสินชะตาและอนาคตเลยทีเดียว         และนอกจากที่จะเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเด็กม.6 เองก็ยังให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของสถาบันรวมไปถึง คณะที่เขาชอบอีกด้วย ซึ่งแต่ละคนจะมีความชอบหรือความอยากที่แตกต่างกันไป และถึงแม้จะเลือกในมหาวิทยาลัยที่ต่างกันหรือคณะที่ต่างกัน แต่ก็มีหลายๆสิ่งที่แต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยมีเหมือนๆกัน และเป็นสิ่งที่เด็กม.6 ควรให้ความสำคัญและควรศึกษาเป็นอย่างดีด้วย

แอดมิชชั่น (Admission) การสอบแอดมิชชั่นถือว่าเป็นการสอบชี้ชะตาของนักเรียนในระดับชั้น ม.6 ทุกคนที่ต้องเข้าสู่สนามสอบแข่งขันเข้าสู่คณะและมหาวิทยาลัยที่ฝันไว้ ถือเป็นการสอบครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิต

แอดมิชชั่น หรือ Admission ชื่อเต็มๆว่า ระบบกลางคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System: CUAS) ดูแค่ชื่อก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่าแอดมิสชั่นคือระบบสอบกลางที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความต้องการจะศึกษาต่อในระ…

เล่าเรื่อง "บุรีรัมย์พิทยาคม

รูปภาพ
หากจะกล่าวถึงสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ หลายๆคนคงนึกถึงโรงเรียนแรก "บุรีรัมย์พิทยาคม" เพราะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนที่อยู่ท่ามกลางศูนย์การค้าสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อพูดถึงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หลายคนคงมีความคิดเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ต่างๆนาๆ ไม่ว่าจะให้เรื่องของวิชาการ กีฬา คุณธรรม-จริยธรรม ที่เป็นเลิศไม่แพ้ใครในเขตภาคอิสาน       จะขอเล่าถึงประวัติ และความเป็นมาของ "บุรีรัมย์พิทยาคม" ว่า สถานศึกษาที่เป็นหน้าเป็นตาของชาวบุรีรัมย์ที่มีประวัติยาวนานมาถึง 109ปี(พ.ศ.2555) มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง
      เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 จัดสอนเพียงประถมปีที่ 4 ตัวโรงเรียนอยู่ในวัดกลางบุรีรัมย์ พ.ศ. 2453 ย้ายจากวัดกลางไปเรียน ณ อาคารศาลากลางจังหวัดเก่า ปัจจุบันเป็นสำนักงานอัยการบุรีรัมย์ และได้ยุบชั้นประถมปีที่ 4 แล้วเปิดชั้นมัธยมปีที่ 1 - 3 แทน พ.ศ. 2446 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น พ.ศ. 2469 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น แต่ยุบเพราะนักเรียนน้อย พ.ศ. 2474 จัดมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นใหม่ และสอนอยู่ต่อไป พ.ศ.…